top of page
Fotografi på Anna Bergholtz

Anna Bergholtz - jounalist, föreläsare och författare

Fotografi på Anna-Klara Mehlich

Anna-Klara Mehlich - föreläsare, kommunikatör och författare

UPPGRADERA ER INFORMATION INFÖR 2017 


Tillgänglig information och kommunikation är bra för alla. Och det är en förutsättning för många med funktionsnedsättning. Det handlar om mänskliga rättigheter. Vi hjälper er med att se till att er information och kommunikation är tillgänglig!

Hur ni utformar er information är avgörande för hur många ni når ut till. Med andra ord, om er information är otillgänglig, missar ni stora delar av målgruppen. Det gäller både internt och externt. 

 

Kom igång med tillgänlig information

Språk, formgivning, användande av bilder och illustrationer, papperskvalitet, tillgängliga format är några delar som påverkar tillgänligheten. Det gäller alla era kommunikationskanaler, såsom tryckt material, webb, film/tv, social medier och konferenser. 

 

Vill ni veta mer och få kunskap om hur er information och kommunikation blir tillgänglig? Kontakta oss gärna på hej@annaklaramehlich.se eller via mobil 073-534 55 58.

Nedan följer några förslag på upplägg:

Alternativ 1

En timmes generell presentation av tillgänglig information och kommunikation och hur ni kan arbeta för att uppnå det.
Med Anna-Klara Mehlich

 

Alternativ 2

Tre timmar med inspirationsföreläsning och presentation av tillgänglig information och kommunikation. Passet ger verktyg för hur ni framöver kan arbeta för att er information ska vara tillgänglig.
Med Anna-Klara Mehlich och Anna Bergholtz

 

Alternativ 3

En heldag med inspirationsföreläsning som start och vidare fokus på funktionalitetsnormen, tillgänglig information och kommunikation, inklusive workshop som är skräddarsydd efter er verksamhet.

Med Anna-Klara Mehlich och Anna Bergholtz

 

Alternativ 4

En heldag som inleds med inspirationsföreläsning och vidare fokus på funktionalitetsnormen, tillgänglig information och kommunikation inklusive workshop som är skräddarsydd efter er verksamhet. Efter workshopen får ni en rapport med genomgång av ett urval av er externa och interna information, med tips på hur ni kan förbättra tillgängligheten.
Med Anna-Klara Mehlich och Anna Bergholtz

Om oss

Anna Bergholtz  - journalist, föreläsare och författare.
Hon brinner för mångfald och inkludering och framförallt funkis. Anna har egen erfarenhet av normbrytande funktionalitet. Hon var 3 år när hon fick barnreumatism, som gjorde att hon fick använda rullstol som barn och i vuxen ålder blev Anna blind.  

 

För många är Anna känd som Sveriges första blinda filmrecensent och hon har vunnit Inklusionspriset för sin förmåga att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. 

Om Annas inspirationsföreläsning Varför tillgänglighet är ett roligt måste

Visste du att fjärrkontrollen från början var ett hjälpmedel, som särskilt togs fram för personer med normbrytande funktionalitet? Fjärrkontrollen är ett lysande exempel på tillgänglighet och en produkt ingen kan vara utan idag. Anna ger åhörarna en ögonöppnande och inspirerande föreläsning om möjligheterna och vinsterna med tillgänglighet. Med humor och värme delar Anna med sig av egna erfarenheter varvat med fakta och tips.

Annas kontaktuppgifter: 
annabergholtz.se, anna@annabergholtz.se, 070-456 78 11

Anna-Klara Mehlich Föreläsare, kommunikatör och författare. Anna-Klara har i elva år arbetat med frågor som rör tillgänglig kommunikation och information. Dels som kommunikatör på Handikappombudsmannen och dels som strategisk kommunikatör på Myndigheten för Handikappolitisk samordning, Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet). Handisam tog fram riktlinjer för statliga myndigheters tillgänglighetsarbete.

Anna-Klara brinner för inkludering och mångfald och var myndighetens sakkunniga inom området tillgänglig information. 

Om Anna-Klaras teoripass Tillgänglig information är kul, men hur gör man?

Vad innebär det att information och kommunikation är tillgänglig? Vad ska man tänka på? Finns det några genvägar? Vad är egentligen alternativa format? Vi går igenom de olika delarna av myndighetens information och kommunikation, till exempel tryckt information, formgivning, film/tv, webb (ej programmering) och sociala medier och får tips på hur ni kan jobba för att så många som möjligt ska kunna ta del av er information och kommunikation. 

Anna-Klaras kontaktuppgifter: 
annaklaramehlich.se/tillganglighet
hej@annaklaramehlich.se, 073-534 55 58

bottom of page